Opeasyonel Denetim

NCA olarak sizlere operasyonel denetim hizmetleri vermekteyiz.
Başlıca operasyonel denetim hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
 • Proje Risk Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Risk Değerlendirme
 • Çevre Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kriz yönetim planları
 • Acil eylem planları
 • Ürün geri çağırma planları
 • Eğitim
 • Stratejik Riskler
 • Regülasyon Riskleri
 • Finansal Riskler
 • Siber Güvenlik Riskleri
 • Hukuki Riskler
 • Operasyonel Riskler