Hukuki Denetim

NCA tarafından patentli olarak geliştirilen NCA Denetim Programı ile kurumsal firmalar ve bankaların hukuk ve icra denetimlerini gerçekleştirilmektedir
NCA Denetim Programı size cihaza bağlı kalmaksızın denetleme imkanı sunar

  • HUKUKİ DENETİM

    Yetki, görev, hak düşürücü süre, zamanaşımı, taraf ehliyeti, arabuluculuk, ıslah süresi, tebligatlar, ihtarların kontrolü, tebliğ şerhlerinin kontrolü

  • DAVA VE İCRA DOSYASI DENETİMİ

    Sözleşmelerin incelenmesi, eksikliklerin saptanması, operasyonel denetim faaliyetleri, mükerrer ödemelerin tespiti, icra dosya denetimi (Tebligat, reddiyat, harçlar, süre, itiraz, sorgular - tapu - harici araç - 89/1, ödeme emri, avans, maaş haczi, baro pulu, KVKK yönünden vb.)