Vergi Danışmanlığı

NCA olarak sizlere vergi danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.
Başlıca vergi danışmanlığı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Vergi Planlaması ve Vergisel Esaslara Uygunluk Çalışmaları
 • Vergi Politikalarının Geliştirilmesi ve Vergi Optimizasyonu
 • Lokal ve Uluslararası Vergi Durum Planlaması
 • Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi
 • Vergisel Due Diligence Çalışmaları
 • Vergisel Yükümlülüklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi
 • Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmetleri
 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Denetimlerine İştirak Edilmesi ve İhtilaf Çözüm Aracılığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Şirketin Vergi Daireleri ve Vergi Mahkemeleri’nde temsil edilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Hükümleri dikkate alınarak Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • Yönetim Destek Hizmetleri