Risk Danışmanlığı

NCA olarak sizlere risk danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.
Başlıca risk danışmanlığı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

 • Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
 • Proje Risk Yönetimi 
 • İş Sürekliliği Yönetimi 
 • Risk Değerlendirme
 • Çevre Yönetimi 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 
 • Kriz yönetim planları
 • Acil eylem planları
 • Ürün geri çağırma planları
 • Eğitim 
 • Stratejik Riskler
 • Regülasyon Riskleri
 • Finansal Riskler
 • Siber Güvenlik Riskleri
 • Hukuki Riskler
 • Operasyonel Riskler