KVKK/GDPR Danışmanlığı

Bilindiği üzere 6698 sayılı kanun ile hayatımıza giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel veri işleyen kurum ve kuruluşların söz konusu kanun uyarınca iş ve işleyişlerini işbu kanuna uyarlaması gerekmekte olup bu hususta bir takım süreçleri tamamlamaları gerekmektedir.

NCA Danışmanlık ve Denetim olarak , 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında KVKK uyum ve Verbis Kayıt sürecinde proje desteği sağlayacağımız konular aşağıdaki gibidir.

 • Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi
 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının Belirlenmesi
 • Veri İşleyenlerin pozisyonu
 • Siber Güvenliğin Sağlanması
 • Kişisel Veri Güvenliği Takibi
 • Ortam Güvenliğinin Sağlanması
 • Bulut(Cloud) Güvenliği
 • Hukuki Uyarlamalar
 • Sözleşmelerin Uyarlanması
 • Veri Envanteri
 • Süreç Tanımlama
 • Veri Kategorileri
 • Verbis Kayıt
 • Uyum Danışmanlığı
 • Komite Oluşturma
 • Veri Sahibi Başvuru Sistemi Oluşturma
 • Olay Kriz Yönetim Sistemi Oluşturma
 • Aydınlatma Metinleri
 • Denetim
 • Teknik Tedbirler
 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Sızma Testi
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • ISO 27001